LIONS CLUB ELBLĄG TRUSO
zainaugurował swoją działalność 16.06.1999 r. Dziś jego członkiniami są 23 panie, które połączyła wrażliwość na potrzeby innych ludzi i chęć czynienia dobra. We wspólnym działaniu na rzecz innych wykorzystują swoją wiedzę, umiejętności i możliwości.
Działania Klubu skierowane są przede wszystkim do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, a najważniejszymi ich beneficjentami są dzieci i młodzież.
PREZYDENT
KLUBU

Prezydent Klubu w kadencji 2018/2019
Ewa Wiśniewska